Không chỉ Rice, Bayern cướp thêm mục tiêu bom tấn của Arsenal