Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle