"Xã hội muôn màu mà bóng đá lại là môi trường dễ sa ngã"