Wilshere khen ngợi tài năng xuất chúng của Arsenal