Will Still đã hiểu sự khác biệt giữa Football Manager & bóng đá thực