Vừa tới Thái Lan, ĐT futsal Việt Nam lao ngay vào tập luyện