Vòng bán kết cúp C1 là ngày của những cá nhân biết kiên nhẫn