Vợ Thiago Silva 'bất lực' trước tình hình của Chelsea