Vợ của Karius có hành động "đốn tim" cùng con đầu lòng