Việt Nam thắng đậm Malaysia, thầy Park có giấu bài?