"Việt Nam đang lo lắng vì Indonesia ngày càng mạnh"