Việt Anh bầm mặt vì Văn Hậu; Báo Thái: HLV Polking có thể dẫn dắt CAHN