"Việc cậu ấy chuyển đến Real Madrid là điều khó nuốt trôi nhất"