Vì đâu Arsenal bán viên ngọc Hà Lan với giá 540.000 bảng?