VFF tuyển thêm 3 trợ lý, 2 phiên dịch cho HLV Kim Sang-sik