VFF lên phương án kỷ luật, dùng hình phạt nặng cho cầu thủ nhúng chàm