Vào ngày này, đội trưởng Fiorentina ra đi trong bi kịch