Văn Toàn ‘thoát hiểm’, Công Phượng chờ Bình Dương... giải cứu