Văn Quyến làm trợ lý cho Kim Sang-sik; HAGL trước đây đâu có đá đẹp