Van Nistelrooy: "Cậu ấy là một cầu thủ toàn diện xuất sắc"