Uruguay thắng trận sau khi VAR tước bàn của Hàn Quốc