Ứng viên chủ tịch FAT đề nghị đuổi toàn bộ dàn trợ lý U22 Thái Lan