U23 Việt Nam đã đến Doha, sẵn sàng cho buổi tập đầu tiên