U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu