"U22 Việt Nam khó đâ hơn Thái Lan"; Nhâm Mạnh Dũng xin lỗi Văn Lâm