U21 Quốc gia: Đà Nẵng thắng Khánh Hòa, sân đấu gặp sự cố