U21 Hà Nội vào thẳng bán kết vì đối thủ bị kỷ luật