U20 World Cup: Ý thắng sát nút Brazil; Nhật hạ Senegal