U16 tập trung, chuẩn bị sang châu Âu dự giải của UEFA