Tuyển Việt Nam sắp tập trung: Công Phượng và những ai... bất an?