Tuyển Việt Nam: Công Phượng, Quang Hải cần tự ái để lấy lại chỗ