Tuyển trạch viên Real đến CAN, theo dõi học trò Alonso