Tuyển thủ Ý rời đội vì bị cáo buộc phân biệt chủng tộc