Tuyển thủ Pháp thất vọng vì không đại gia nào quan tâm