Tuyển nữ Việt Nam được chào đón nồng nhiệt khi về nước