"Tuyển Indonesia nhập tịch nhiều, giỏi nhưng chưa chắc gắn kết"