Tuyển Đức tiếp cận Nagelsmann, Uli Hoeness nói thẳng quan điểm