Tuyển Anh muốn 'đưa bóng đá về nhà', Schmeichel nói câu chí mạng