Tuổi trẻ nông nỗi và sự răn đe đáng suy ngẫm của người thầy tại SLNA