Từ Alaba đến Firmino: 10 sao xem Hoffenheim là 'bệ phóng' vươn mình