Truyền thông Thái Lan và Indonesia quan tâm tương lai của Quang Hải