Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực