Trước khi cầu hôn, Văn Hậu đã... cưa đổ người đẹp Hải My thế nào?