Trợ lý Lee Young-jin quay lại Việt Nam, rõ quan điểm thầy Park