"Trận gặp Lào chỉ mang tính chất làm nóng vì đối thủ quá yếu"