Đại diện Việt Nam đến Newcastle và giao lưu cùng Casillas