Tottenham sẽ có tiếng nói quyết định tới ngôi vương Premier League