Tống tiễn Kepa, Chelsea ủ mưu nổ bom tấn trong khung gỗ