"Tôi sẽ khoe với con cháu rằng mình từng chơi cho Manchester United"