"Tôi phải nói rằng pha dứt điểm của Antony hoàn toàn xuất sắc"